วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โกรกแก้ว – 311703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โกรกแก้ว

ภาษาไทย : ต. โกรกแก้ว  อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์

English : Krok Kaeo ,Non Din Daeng, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311703

รหัส อำเภอ : 3117

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.621

ลองติจูด : 102.637

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.621,102.637,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/