วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แหลมงอบ – 230501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แหลมงอบ

ภาษาไทย : ต. แหลมงอบ  อ. แหลมงอบ จ. ตราด

English : Laem Ngop ,Laem Ngop, Trat

รหัส ตำบล : 230501

รหัส อำเภอ : 2305

รหัส จังหวัด  : 23

ละติจูด : 12.186

ลองติจูด : 102.419

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.186,102.419,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/