วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แสลงพัน – 311003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แสลงพัน

ภาษาไทย : ต. แสลงพัน  อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

English : Salaeng Phan ,Lam Plai Mat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311003

รหัส อำเภอ : 3110

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.990

ลองติจูด : 102.957

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.990,102.957,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/