วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แสลงพัน – 191201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แสลงพัน

ภาษาไทย : ต. แสลงพัน  อ. วังม่วง จ. สระบุรี

English : Salaeng Phan ,Wang Muang, Saraburi

รหัส ตำบล : 191201

รหัส อำเภอ : 1912

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.745

ลองติจูด : 101.116

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.745,101.116,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/