วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แสนไห – 502003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แสนไห

ภาษาไทย : ต. แสนไห  อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

English : Saen Hai ,Wiang Haeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 502003

รหัส อำเภอ : 5020

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.615

ลองติจูด : 98.632

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.615,98.632,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/