วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แสนสุข – 200104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แสนสุข

ภาษาไทย : ต. แสนสุข  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

English : Saen Suk ,Mueang Chon Buri, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200104

รหัส อำเภอ : 2001

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.274

ลองติจูด : 100.928

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.274,100.928,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/