วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แสนพัน – 480506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แสนพัน

ภาษาไทย : ต. แสนพัน  อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

English : Saen Phan ,That Phanom, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480506

รหัส อำเภอ : 4805

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.066

ลองติจูด : 104.749

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.066,104.749,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/