วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แสนชาติ – 451708

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แสนชาติ

ภาษาไทย : ต. แสนชาติ  อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด

English : Saen Chat ,Changhan, Roi Et

รหัส ตำบล : 451708

รหัส อำเภอ : 4517

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.176

ลองติจูด : 103.639

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.176,103.639,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/