วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แสงภา – 420602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แสงภา

ภาษาไทย : ต. แสงภา  อ. นาแห้ว จ. เลย

English : Saeng Pha ,Na Haeo, Loei

รหัส ตำบล : 420602

รหัส อำเภอ : 4206

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.507

ลองติจูด : 100.965

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.507,100.965,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/