วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แวง – 450701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แวง

ภาษาไทย : ต. แวง  อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด

English : Waeng ,Phon Thong, Roi Et

รหัส ตำบล : 450701

รหัส อำเภอ : 4507

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.329

ลองติจูด : 103.984

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.329,103.984,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/