วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แวงใหญ่ – 401304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แวงใหญ่

ภาษาไทย : ต. แวงใหญ่  อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

English : Waeng Yai ,Waeng Yai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401304

รหัส อำเภอ : 4013

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.954

ลองติจูด : 102.533

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.954,102.533,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/