วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แวงน้อย – 401401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แวงน้อย

ภาษาไทย : ต. แวงน้อย  อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น

English : Waeng Noi ,Waeng Noi, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401401

รหัส อำเภอ : 4014

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.813

ลองติจูด : 102.423

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.813,102.423,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/