วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แวงดง – 441103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แวงดง

ภาษาไทย : ต. แวงดง  อ. ยางสีสุราช จ. มหาสารคาม

English : Waeng Dong ,Yang Sisurat, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 441103

รหัส อำเภอ : 4411

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.638

ลองติจูด : 103.035

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.638,103.035,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/