วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. และ – 550803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. และ

ภาษาไทย : ต. และ  อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน

English : Lae ,Thung Chang, Nan

รหัส ตำบล : 550803

รหัส อำเภอ : 5508

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.447

ลองติจูด : 100.811

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.447,100.811,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/