วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แร่ – 470503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แร่

ภาษาไทย : ต. แร่  อ. พังโคน จ. สกลนคร

English : Rae ,Phanh khon, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470503

รหัส อำเภอ : 4705

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.297

ลองติจูด : 103.767

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.297,103.767,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/