วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ไร่ – 570710

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ไร่

ภาษาไทย : ต. แม่ไร่  อ. แม่จัน จ. เชียงราย

English : Mae Rai ,Mae Chan, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570710

รหัส อำเภอ : 5707

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 20.256

ลองติจูด : 99.864

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@20.256,99.864,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/