วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่แวน – 501109

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่แวน

ภาษาไทย : ต. แม่แวน  อ. พร้าว จ. เชียงใหม่

English : Mae Waen ,Phrao, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501109

รหัส อำเภอ : 5011

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.303

ลองติจูด : 99.261

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.303,99.261,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/