วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่แรง – 510603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่แรง

ภาษาไทย : ต. แม่แรง  อ. ป่าซาง จ. ลำพูน

English : Mae Raeng ,Pa Sang, Lamphun

รหัส ตำบล : 510603

รหัส อำเภอ : 5106

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.498

ลองติจูด : 98.910

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.498,98.910,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/