วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่แฝกใหม่ – 501410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่แฝกใหม่

ภาษาไทย : ต. แม่แฝกใหม่  อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

English : Mae Faek Mai ,San Sai, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501410

รหัส อำเภอ : 5014

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.026

ลองติจูด : 99.007

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.026,99.007,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/