วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่แดด – 502502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่แดด

ภาษาไทย : ต. แม่แดด  อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่

English : แม่แดด ,Kanlayaniwatthana, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 502502

รหัส อำเภอ : 5025

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.936

ลองติจูด : 98.380

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.936,98.380,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/