วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่เย็น – 570512

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่เย็น

ภาษาไทย : ต. แม่เย็น  อ. พาน จ. เชียงราย

English : Mae Yen ,Phan, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570512

รหัส อำเภอ : 5705

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.454

ลองติจูด : 99.732

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.454,99.732,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/