วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่เจดีย์ – 571106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่เจดีย์

ภาษาไทย : ต. แม่เจดีย์  อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

English : Mae Chedi ,Wiang Pa Pao, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 571106

รหัส อำเภอ : 5711

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.164

ลองติจูด : 99.367

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.164,99.367,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/