วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่อิง – 560903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่อิง

ภาษาไทย : ต. แม่อิง  อ. ภูกามยาว จ. พะเยา

English : Mae Ing ,Phu Kamyao, Phayao

รหัส ตำบล : 560903

รหัส อำเภอ : 5609

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.241

ลองติจูด : 99.989

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.241,99.989,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/