วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่สา – 500709

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่สา

ภาษาไทย : ต. แม่สา  อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

English : Mae Sa ,Mae Rim, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500709

รหัส อำเภอ : 5007

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.894

ลองติจูด : 98.945

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.894,98.945,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/