วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่สาย – 570901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่สาย

ภาษาไทย : ต. แม่สาย  อ. แม่สาย จ. เชียงราย

English : Mae Sai ,Mae Sai, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570901

รหัส อำเภอ : 5709

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 20.431

ลองติจูด : 99.913

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@20.431,99.913,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/