วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่สาบ – 500803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่สาบ

ภาษาไทย : ต. แม่สาบ  อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

English : Mae Sap ,Samoeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500803

รหัส อำเภอ : 5008

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.945

ลองติจูด : 98.641

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.945,98.641,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/