วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่สัน – 521206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่สัน

ภาษาไทย : ต. แม่สัน  อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง

English : Mae San ,Hang Chat, Lampang

รหัส ตำบล : 521206

รหัส อำเภอ : 5212

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.291

ลองติจูด : 99.273

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.291,99.273,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/