วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่สอย – 500209

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่สอย

ภาษาไทย : ต. แม่สอย  อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

English : Mae Soi ,Chom Thong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500209

รหัส อำเภอ : 5002

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.222

ลองติจูด : 98.721

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.222,98.721,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/