วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่วิน – 502204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่วิน

ภาษาไทย : ต. แม่วิน  อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

English : Mae Win ,Mae Wang, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 502204

รหัส อำเภอ : 5022

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.683

ลองติจูด : 98.674

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.683,98.674,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/