วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่วะ – 520802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่วะ

ภาษาไทย : ต. แม่วะ  อ. เถิน จ. ลำปาง

English : Mae Wa ,Thoen, Lampang

รหัส ตำบล : 520802

รหัส อำเภอ : 5208

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 17.468

ลองติจูด : 99.216

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.468,99.216,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/