วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ลาว – 560312

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ลาว

ภาษาไทย : ต. แม่ลาว  อ. เชียงคำ จ. พะเยา

English : Mae Lao ,Chiang Kham, Phayao

รหัส ตำบล : 560312

รหัส อำเภอ : 5603

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.432

ลองติจูด : 100.451

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.432,100.451,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/