วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ลาน – 510406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ลาน

ภาษาไทย : ต. แม่ลาน  อ. ลี้ จ. ลำพูน

English : Mae Lan ,Li, Lamphun

รหัส ตำบล : 510406

รหัส อำเภอ : 5104

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 17.761

ลองติจูด : 98.809

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.761,98.809,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/