วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ปุ – 520903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ปุ

ภาษาไทย : ต. แม่ปุ  อ. แม่พริก จ. ลำปาง

English : Mae Pu ,Mae Phrik, Lampang

รหัส ตำบล : 520903

รหัส อำเภอ : 5209

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 17.539

ลองติจูด : 99.152

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.539,99.152,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/