วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ปาน – 540309

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ปาน

ภาษาไทย : ต. แม่ปาน  อ. ลอง จ. แพร่

English : Mae Pan ,Long, Phrae

รหัส ตำบล : 540309

รหัส อำเภอ : 5403

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 17.986

ลองติจูด : 99.871

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.986,99.871,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/