วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ปั๋ง – 501110

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ปั๋ง

ภาษาไทย : ต. แม่ปั๋ง  อ. พร้าว จ. เชียงใหม่

English : Mae Pang ,Phrao, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501110

รหัส อำเภอ : 5011

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.213

ลองติจูด : 99.212

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.213,99.212,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/