วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ปะ – 520803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ปะ

ภาษาไทย : ต. แม่ปะ  อ. เถิน จ. ลำปาง

English : Mae Pa ,Thoen, Lampang

รหัส ตำบล : 520803

รหัส อำเภอ : 5208

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 17.684

ลองติจูด : 99.299

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.684,99.299,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/