วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่นาจร – 500305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่นาจร

ภาษาไทย : ต. แม่นาจร  อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

English : Mae Na Chon ,Mae Chaem, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500305

รหัส อำเภอ : 5003

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.802

ลองติจูด : 98.373

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.802,98.373,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/