วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ถอด – 520807

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ถอด

ภาษาไทย : ต. แม่ถอด  อ. เถิน จ. ลำปาง

English : Mae Thot ,Thoen, Lampang

รหัส ตำบล : 520807

รหัส อำเภอ : 5208

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 17.766

ลองติจูด : 99.201

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.766,99.201,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/