วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ต๋ำ – 560102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ต๋ำ

ภาษาไทย : ต. แม่ต๋ำ  อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา

English : Mae Tam ,Mueang Phayao, Phayao

รหัส ตำบล : 560102

รหัส อำเภอ : 5601

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.142

ลองติจูด : 99.912

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.142,99.912,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/