วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ตื่น – 501803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ตื่น

ภาษาไทย : ต. แม่ตื่น  อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

English : Mae Tuen ,Omkoi, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501803

รหัส อำเภอ : 5018

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 17.398

ลองติจูด : 98.395

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.398,98.395,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/