วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ตีบ – 520510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ตีบ

ภาษาไทย : ต. แม่ตีบ  อ. งาว จ. ลำปาง

English : Mae Tip ,Ngao, Lampang

รหัส ตำบล : 520510

รหัส อำเภอ : 5205

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.634

ลองติจูด : 100.038

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.634,100.038,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/