วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่จั๊วะ – 540502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่จั๊วะ

ภาษาไทย : ต. แม่จั๊วะ  อ. เด่นชัย จ. แพร่

English : Mae Chua ,Den Chai, Phrae

รหัส ตำบล : 540502

รหัส อำเภอ : 5405

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 17.975

ลองติจูด : 100.104

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.975,100.104,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/