วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่จริม – 550206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่จริม

ภาษาไทย : ต. แม่จริม  อ. แม่จริม จ. น่าน

English : Mae Charim ,Mae Charim, Nan

รหัส ตำบล : 550206

รหัส อำเภอ : 5502

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.824

ลองติจูด : 101.045

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.824,101.045,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/