วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่คำมี – 540801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่คำมี

ภาษาไทย : ต. แม่คำมี  อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่

English : Mae Kham Mi ,Nong Muang Khai, Phrae

รหัส ตำบล : 540801

รหัส อำเภอ : 5408

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.271

ลองติจูด : 100.218

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.271,100.218,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/