วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่คำมี – 540114

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่คำมี

ภาษาไทย : ต. แม่คำมี  อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

English : Mae Kham Mi ,Mueang Phrae, Phrae

รหัส ตำบล : 540114

รหัส อำเภอ : 5401

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.247

ลองติจูด : 100.217

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.247,100.217,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/