วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่คะ – 500910

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่คะ

ภาษาไทย : ต. แม่คะ  อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

English : Mae Kha ,Fang, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500910

รหัส อำเภอ : 5009

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.821

ลองติจูด : 99.213

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.821,99.213,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/