วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่ขะนิง – 550713

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่ขะนิง

ภาษาไทย : ต. แม่ขะนิง  อ. เวียงสา จ. น่าน

English : Mae Khaning ,Wiang Sa, Nan

รหัส ตำบล : 550713

รหัส อำเภอ : 5507

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.718

ลองติจูด : 100.552

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.718,100.552,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/