วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แม่กัวะ – 521103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แม่กัวะ

ภาษาไทย : ต. แม่กัวะ  อ. สบปราบ จ. ลำปาง

English : Mae Kua ,Sop Prap, Lampang

รหัส ตำบล : 521103

รหัส อำเภอ : 5211

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 17.956

ลองติจูด : 99.353

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.956,99.353,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/