วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แมด – 370706

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แมด

ภาษาไทย : ต. แมด  อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ

English : Maet ,Lue Amnat, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370706

รหัส อำเภอ : 3707

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.761

ลองติจูด : 104.689

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.761,104.689,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/