วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. แมดนาท่ม – 471504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. แมดนาท่ม

ภาษาไทย : ต. แมดนาท่ม  อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร

English : Maet Na Thom ,Khok Si Suphan, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 471504

รหัส อำเภอ : 4715

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.045

ลองติจูด : 104.347

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.045,104.347,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/